Leasing vozidel

Koupí vozu na leasing se stáváte nájemcem vozidla za úhradu pravidelné měsíční splátky. Po skončení leasingového období se stáváte majitelem vozidla.

 • leasing zajišťujeme u společnosti GE Capital Leasing
 • trvání leasingu může být 24 až 60 měsíců
 • k uzavření leasingové smlouvy je třeba finanční hotovost, na české vozy od 10 %, u zahraničních od 20 % z nákupní ceny vozidla
 • při koupi vozu na leasing se vždy provádí jeho lustrace
 • leasingová nabídka obsahuje komplexní službu včetně povinného ručení, havarijního pojištění
 • na leasing pořídíte osobní i užitková vozidlo
 • vozidlo nesmí být po totální havárii.

Žádné zbytečné průtahy

 • vyberete si vozidlo
 • prodejce vám podá všechny informace
 • okamžitě vám na míru zpracuje nabídku s různými variantami splátkového režimu
 • Vy předložíte požadované doklady
 • Prodejce za Vás vyplní žádost a odešle ke schválení
 • Po obdržení rozhodnutí o uzavření leasingové smlouvy můžete ve svém voze odjet.

Co potřebujete k podepsání smlouvy

Občan ČR – Nepodnikatel

 • věk min. 18 let
 • telefon do zaměstnání a domů – pevná linka
 • platný OP
 • druhý doklad totožnosti ( cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz )
 • potvrzení o příjmu (max. 1 měsíc staré)
 • pokud je pořizovací cena vyšší než 330 000 Kč, je potřeba SIPO-výpis z bankovního účtu, faktura za telefon za poslední měsíc, vyúčtování za plyn, elektřinu, televizi či nájem.

Cizinec – Nepodnikatel

 • věk min. 18 let
 • telefon do zaměstnání a domů – pevná linka
 • doba pracovního poměru v ČR min. 6 měsíců
 • povolení pobytu s platností min. 1 kalendářní měsíc od data předložení návrhu
 • adresa pobytu na území ČR
 • platný cestovní pas
 • pokud je pořizovací cena vyšší než 330 000 Kč – viz občan ČR-nepodnikatel

Podnikatelé

(osoby výdělečně činné – občané ČR i cizinci, tuzemské i zahraniční organizace)

 • min. věk osoby zastupující podnikatelský subjekt 18 let
 • telefonní číslo na podnikatelský subjekt ( pevná tel. linka )
 • zahraniční podnikatelský subjekt: doba podnikání v ČR min. 6 měsíců
 • platný OP zástupce subjektu ( cizí státní příslušník předloží platný průkaz k pobytu min. 1 kalendářní měsíc od data předložení návrhu leasingové smlouvy a adresou )
 • platný živnostenský list nebo koncese nebo výpis z OŘ nebo doklad o přidělení IČO
 • pokud je pořizovací cena vyšší než 330 000 Kč, je potřeba doložit kopii přiznání k dani z přijmu za poslední rok nebo účetní uzávěrky a dále jeden z dokladů: výpis z bankovního účtu za poslední měsíc 1 přiznání k DPH za poslední měsíc nebo čtvrtletí (kopie) potvrzení finančního úřadu o závazcích žadatele vůči státu

 

(c) Radotín Růžička (vyrobila e-stránka, Radotín)